Kariera

Tworzymy rzeczy niesamowite – dołącz do nas!

Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp. k. to pracodawca stawiający na długofalową współpracę z pracownikiem. Co piąty
pracownik może pochwalić się ponad 10-letnim stażem pracy w naszej firmie, mamy wielu specjalistów z ponad 20-letnim stażem,
a kilku z nas jest Zakładach Mechanicznych od samego początku. Zakup maszyn, nowoczesnego oprogramowania oraz informatyzacja produkcji przyczyniły się do potrojenia liczby pracowników.

Rozpoczynając u nas pracę gwarantujemy:

 • Pracę w bezpośrednim kontakcie z wysokiej klasy specjalistami
 • Udział w produkcji z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii
 • Intensywny rozwój zawodowy

Oferty pracy

Zakres obowiązków:

 • Obsługa i programowanie maszyn sterowanych numerycznie
 • Nadzór nad prawidłową pracą maszyny
 • Kontrola bieżących parametrów urządzenia
 • Praca z rysunkiem technicznym
 • Uzbrajanie, wymiana narzędzi i ustawianie narzędzi
 • Pisanie prostych programów na maszynie w oparciu o cykle
 • Dbanie o jakość i efektywność kosztową produkcji
 • Dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn i narzędzi
 • Kontrola jakościowa produkowanego detalu
 • Dobór sposobu mocowania detalu na obrabiarce

Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowisku operatora CNC (min. 3 letnie)
 • Umiejętność odczytania rysunku technicznego (interpretacja odchyłek kształtu , chropowatości , tolerancje ,rodzaje rzutowań)
 • Podstawowe wiadomości o narzędziach używanych w obróbce skrawaniem,
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi
 • Zdolności manualne
 • Zaangażowanie i motywacja do pracy
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Wykształcenie techniczne
 • Znajomość sterowań MAZATROL, FANUC lub HEIDENHAIN

Oferujemy:

 • Pracę w dużej, renomowanej firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Atrakcyjny system szkoleń i kursów
 • Pracę na pełen etat
 • Umowę o pracę
 • Benefity pozapłacowe (opieka medyczna, ubezp. grupowe, karta multisport)

 

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

 

APLIKUJ
Zakres obowiązków:

 • opracowanie procesów technologicznych niezbędnych do wdrażania nowych projektów w obszarze obróbki mechanicznej
 • dobór narzędzi oraz przyrządów technologicznych i oprogramowania
 • nad­zo­ro­wa­nie pro­cesu i ope­ra­cji tech­no­lo­gicz­nych w toku produkcji
 • ustalanie parametrów technologicznych oraz ich optymalizacja
 • opracowywanie i weryfikowanie dokumentacji technologicznej
 • programowanie maszyn CNC
 • wspar­cie dzia­łów pro­duk­cji i jako­ści w zakre­sie nad­zoru nad przebiegiem procesu technologicznego
 • określenie cza­sów technologicznych

Wyma­ga­nia:

 • wykształ­ce­nie wyż­sze tech­niczne
 • doświad­cze­nie na sta­no­wi­sku programisty CAM
 • bar­dzo dobra zna­jo­mość rysunku technicznego
 • zna­jo­mość pro­gra­mów Pro Engineer/ Creo, PowerMill, Edge Cam
 • znajomość procesów obróbki skrawaniem
 • wiedza z zakresu organizacji procesów produkcyjnych i technologicznych
 • zna­jo­mość języka angiel­skiego mile widziana

Oferujemy:

 • pracę w dużej, renomowanej firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • atrakcyjny system szkoleń i kursów
 • pracę na pełen etat
 • umowę o pracę
 • Benefity pozapłacowe (opieka medyczna, ubezp. grupowe, karta multisport)

 

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

APLIKUJ
Zakres obowiązków:

 • analizowanie dokumentacji i wymagań technicznych związanych z procedurą przygotowania oferty
 • opracowanie ofert dla klientów zewnętrznych
 • określenie czasów technologicznych
 • doświadczenie w zakresie wyceny prac związanych z obróbką skrawaniem
 • analizowanie ofert dostawców i komunikacja z dostawcami w zakresie ustaleń ofertowych
 • doświadczenie na stanowisku technologa / specjalisty ds. ofertowania w firmie produkcyjnej

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne kierunkowe
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • znajomość procesów obróbki skrawaniem
 • wiedza z zakresu przebiegów procesów produkcyjnych i technologicznych
 • znajomość dowolnych programów CAD / CAM mile widziana
 • znajomość języka angielskiego mile widziana

Oferujemy:

 • Pracę na samodzielnym stanowisku, w dynamicznej, rozwijającej się firmie
 • Możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwój w strukturze naszej organizacji
 • Współpracę z profesjonalistami w przyjaznym i zaangażowanym zespole
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Szkolenia wdrożeniowe
 • Benefity pozapłacowe (opieka medyczna, ubezp. grupowe, karta multisport)

 

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

APLIKUJ

W związku z dynamicznym rozwojem sieci sprzedaży, poszukujemy kandydata na stanowisko:
DORADCA TECHNICZNO–HANDLOWY.

Nasze Biuro Techniczno-Handlowe to zgrany zespół inżynierów z ogromnym doświadczeniem. Dbamy o zadowolenie klienta, określamy jego oczekiwania oraz zajmujemy się obsługą przed i posprzedażową. Różnorodność gałęzi przemysłu, z jaką mają styczność na co dzień, czyni ich godnymi polecenia specjalistami.

Miejsce Pracy: Tarnowo Podgórne, Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k.

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie i budowanie trwałych relacji biznesowych z nowymi klientami na rynku polskim i zagranicznym
 • Utrzymywanie dobrych kontaktów z obecnymi klientami firmy
 • Realizacja założonych celów sprzedażowych
 • Poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz ich analiza
 • Sporządzanie ofert i zamówień
 • Analiza dokumentacji i wymagań technicznych związanych z przygotowaniem oferty
 • Analiza ofert dostawców i komunikacja z dostawcami w zakresie ustaleń ofertowych
 • Udział w negocjacjach
 • Tworzenie branżowej listy dostawców usług i materiałów
 • Budowanie silnej pozycji firmy na rynku

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomości technik i narzędzi negocjacyjnych
 • Dobrej znajomości języka niemieckiego lub/i angielskiego
 • Minimum 3 – letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Mile widziana wiedza z zakresu obróbki skrawaniem oraz rysunku technicznego
 • Doświadczenia w relacji B2B
 • Znajomości rynku produkcyjnego w Polsce
 • Wykształcenia wyższego
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, Word)
 • Doświadczenia w pozyskiwaniu i obsłudze klientów
 • Zaangażowania, nastawienia na realizację powierzonych zadań
 • Doskonałych umiejętności organizacyjnych oraz konsekwencji w działaniu

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • Pracę na samodzielnym stanowisku, w dynamicznej, rozwijającej się firmie
 • Możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwój w strukturze naszej organizacji
 • Współpracę z profesjonalistami w przyjaznym i zaangażowanym zespole
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Szkolenia wdrożeniowe
 • Samochód służbowy
 • Benefity pozapłacowe (opieka medyczna, ubezp. grupowe, karta multisport)

 

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

APLIKUJ

Jeśli kiedykolwiek byłeś pod wrażeniem jak pracują maszyny, jak robione są poszczególne elementy albo jak to jest być siłą inżynierii to całkiem możliwe, że idealnie pasujesz do załogi firmy KAZIMIERUK!

Aby aplikować na stanowisko proszę przesłać CV i list motywacyjny na adres mailowy praktyki@kazimieruk.com.pl w temacie wpisując nazwę stanowiska.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Na wakacyjne praktyki zapraszamy do działów:

 • Produkcja
 • Konstrukcja
 • Technologia
 • IT
 • Kontrola Jakości
APLIKUJ
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest „Zakłady Mechaniczne Kazimieruk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Poznańska 8, 62-080 Tarnowo Podgórne, zwana dalej administratorem, tel. +48 61 868 95 04.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe podstawę przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania kompetencji kandydata do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym dane osobowe inne niż wymienione w pkt a) i b) powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach, podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i/lub wykazania wykonania obowiązków. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas:
  1. niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt a) – c) powyżej,
  2. do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej,
  3. w którym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek przechowywania danych przez administratora – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej oraz
  4. przez okres __ miesięcy od dnia wyrażenia zgody – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt e) powyżej.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym dane te są powierzane.
 5. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia umowy o pracę.
 7. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zrealizowane w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.