Zespół najwyższej klasy
specjalistów

Aktualnie poszukujemy

Zakres obowiązków:

 • Bieżąca kontrola jakościowa wyrobu
 • Sporządzanie dokumentacji oraz rejestracja wyników kontroli
 • Sprawdzenie produktów
 • Monitorowanie i kontrolowanie jakości wytwarzanych w zakładzie wyrobów                    
 • Analizowanie wykrytych niezgodności                  
 • Uzupełnianie bieżącej dokumentacji produkcyjnej
 • Dbanie o porządek na stanowisku pracy i czystość maszyny
 • Monitorowanie stanu maszyn i narzędzi pomiarowych

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy przy Kontroli Jakości,
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi
 • Umiejętność pracy na maszynach pomiarowych współrzędnościowych   (Modus, Calypso)
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Dobry wzrok, spostrzegawczość
 • Zaangażowanie i motywacja do pracy
 • Znajomość rysunku technicznego

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Zakres obowiązków:

 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej (rysunku technicznego) zgodnie z danymi ofertowymi oraz wiedzą inżynierską i ustaleniami z bezpośrednim przełożonym.
 • Wykonywanie dokumentacji 2D / 3D produktów.
 • Prowadzenie prac konstrukcyjnych.
 • Weryfikacja powierzonej dokumentacji, wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, rozwiązywanie problemów technicznych.
 • Udzielanie wsparcia pracownikom innych działów w celu prawidłowej realizacji zadania konstrukcyjnego na kolejnych etapach jego realizacji (technologia, produkcja).
 • Odpowiedzialność za wprowadzone rozwiązania konstrukcyjne.
 • Bieżące rozwiązywania pojawiających się problemów technicznych.
 • Realizacja innych zadań powierzonych przez przełożonego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi projektowania 2D oraz 3D.
 • Znajomość programów: ProEngineer, Catia, Auto-Cad.
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego.
 • Znajomość norm i zasad obliczeń inżynierskich w branży mechanicznej.
 • Wiedza z zakresu części handlowych.
 • Doświadczenie na stanowisku konstruktora.
 • Mile widziana znajomość języka obcego (angielski).
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Twój zakres obowiązków:

 • Analiza potrzeb Klienta i określenie wymogów technicznych dla automatyzowanego procesu produkcyjnego.
 • Sprzedaż rozwiązań z zakresu systemów zrobotyzowanych.
 • Współudział w przygotowywaniu koncepcji rozwiązań technicznych.
 • Prowadzenie prezentacji sprzedażowych (w języku polskim i angielskim) dotyczących robotyki.
 • Poszukiwanie nowych obszarów rozwoju sprzedaży oraz nowych klientów.
 • Budowanie i utrzymywanie długotrwałych, partnerskich relacji z klientami.
 • Opracowywanie koncepcji rozwiązań zrobotyzowanych.
 • Przygotowywanie publikacji do naszego Centrum Wiedzy oraz aktualizacja strony WWW.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie techniczne: ukończony kierunek automatyka i robotyka / elektronika / mechatronika lub pokrewnego.
 • Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań.
 • Zaangażowanie i kreatywność.
 • Znajomość języka angielskiego (bezproblemowa komunikacja oraz czytanie instrukcji technicznych).
 • Dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych (czynne prawo jazdy kat. B).
 • Mile widziana praktyczna znajomość AutoCad lub podobne oprogramowanie 2D/3D.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Opis stanowiska:

 • Obsługa i programowanie maszyn sterowanych numerycznie

 • Nadzór nad prawidłową pracą maszyny

 • Kontrola bieżących parametrów urządzenia

 • Praca z rysunkiem technicznym

 • Uzbrajanie, wymiana narzędzi i ustawianie narzędzi

 • Pisanie prostych programów na maszynie w oparciu o cykle

 • Dbanie o jakość i efektywność kosztową produkcji

 • Dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn i narzędzi

 • Kontrola jakościowa produkowanego detalu

 • Dobór sposobu mocowania detalu na obrabiarce

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenie na stanowisku operatora CNC min 3 letnie.

 • Znajomość sterowań MAZATROL, FANUC lub HEIDENHAIN.

 • Umiejętność odczytania rysunku technicznego (interpretacja odchyłek kształtu , chropowatości , tolerancji ,rodzaju rzutowań).

 • Podstawowe wiadomości o narzędziach używanych w obróbce skrawaniem.

 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi.

 • Zdolności manualne.

 • Zaangażowanie i motywacja do pracy.

 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Podstawowe obowiązki na stanowisku:

 • Przygotowanie i wydawanie narzędzi wg listy narzędziowej.

 • Współpraca z Ostrzalnią i działem Produkcji Narzędzi.

 • Znakowanie narzędzi.

 • Przyjmowanie nowych narzędzi na magazyn.

 • Obsługiwanie wewnętrznego systemu gospodarki narzędziowej.

 • Dobór właściwych narzędzi skrawających.

 • Obsługiwanie urządzeń do montażu narzędzi.

 • Współpraca z dozorem produkcji, Ostrzalnią i Wydajnią narzędzi.

Oferujemy:

 • Pracę w dużej, renomowanej firmie.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i uczestnictwo w innowacyjnych projektach.

 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

 • Szkolenia wdrożeniowe.

 • Pracę na pełen etat.

 • Benefity pozapłacowe (opieka medyczna, Multisport, ubez. grupowe).

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • Dobra znajomość narzędzi skrawających (mile widziana).

 • Wykształcenie zawodowe / techniczne.

 • Umiejętności czytania rysunku technicznego.

 • Motywacji do pracy.

 • Zaangażowania.

 • Dyspozycyjności (praca zmianowa).

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest „Zakłady Mechaniczne Kazimieruk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Poznańska 8, 62-080 Tarnowo Podgórne, zwana dalej administratorem, tel. +48 61 868 95 04.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe podstawę przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania kompetencji kandydata do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym dane osobowe inne niż wymienione w pkt a) i b) powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach, podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i/lub wykazania wykonania obowiązków. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas:
  1. niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt a) – c) powyżej,
  2. do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej,
  3. w którym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek przechowywania danych przez administratora – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej oraz
  4. przez okres __ miesięcy od dnia wyrażenia zgody – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt e) powyżej.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym dane te są powierzane.
 5. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia umowy o pracę.
 7. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zrealizowane w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.
Nasza oferta to m.in:
Działamy w wielu branżach:
Charakterystyka produkcji:
Sprawdź również: