Zespół najwyższej klasy
specjalistów

Aktualnie poszukujemy

Miejsce Pracy: Tarnowo Podgórne, Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k.

Twój zakres obowiązków:

 • obsługa szlifierek narzędziowych CNC,
 • obsługa optycznych przyrządów pomiarowych,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcji i regeneracji narzędzi skrawających,
 • bieżąca kontrola wymiarowa produkowanych narzędzi,
 • dobór parametrów szlifowania,
 • modyfikacja programów CNC.

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenie w pracy na szlifierkach narzędziowych CNC,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • bardzo dobra znajomość geometrii narzędzi skrawających,
 • znajomość oprogramowania ANCA Toolroom i systemów pomiarowych Zoller będzie dodatkowym atutem.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Miejsce Pracy: Tarnowo Podgórne, Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k.

Zakres obowiązków:

 • Monitorowanie stanu maszyn i narzędzi pomiarowych.
 • Monitorowanie i kontrolowanie jakości wytwarzanych w zakładzie wyrobów.
 • Obsługa maszyn pomiarowych.
 • Generowanie raportów pomiarowych z maszyn.
 • Analizowanie wykrytych niezgodności.
 • Prowadzenie ewidencji, sporządzanie dokumentacji oraz okresowych sprawozdań.
 • Kontrolowanie zgodności wykonanego wyrobu mechanicznego z dokumentacją techniczną.

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenia w pracy przy kontroli jakości.
 • Umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi.
 • Umiejętności pracy na maszynach pomiarowych współrzędnościowych.
 • Znajomości metodyki pomiarów.
 • Znajomości rysunku technicznego.
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym.
 • Dobrego wzroku, spostrzegawczości.
 • Zaangażowania i motywacji do pracy.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Twój zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie i budowanie trwałych relacji biznesowych z nowymi klientami na rynku polskim i zagranicznym    

 • Utrzymywanie dobrych kontaktów z obecnymi klientami firmy

 • Realizowanie założonych celów  sprzedażowych                                                   

 • Poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz ich analiza                             

 • Analizowanie dokumentacji i wymagań technicznych związanych z przygotowaniem oferty

 • Branie udziału w negocjacjach

 • Budowanie silnej pozycji firmy na rynku

Nasze wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość technik i narzędzi negocjacyjnych

 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub/i angielskiego

 • Minimum 3 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

 • Doświadczenie w relacji B2B

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mile widziani absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji)

 • Znajomość rysunku technicznego

 • Znajomość rynku produkcyjnego w Polsce

 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word)

 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze klientów

 • Zaangażowanie, nastawienie na realizację powierzonych zadań

 • Doskonałe umiejętności organizacyjne oraz konsekwencja w działani

 •  

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Opis stanowiska:

 • Obsługa i programowanie maszyn sterowanych numerycznie

 • Nadzór nad prawidłową pracą maszyny

 • Kontrola bieżących parametrów urządzenia

 • Praca z rysunkiem technicznym

 • Uzbrajanie, wymiana narzędzi i ustawianie narzędzi

 • Pisanie prostych programów na maszynie w oparciu o cykle

 • Dbanie o jakość i efektywność kosztową produkcji

 • Dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn i narzędzi

 • Kontrola jakościowa produkowanego detalu

 • Dobór sposobu mocowania detalu na obrabiarce

Od naszych kandydatów oczekujemy:

 • Doświadczenie na stanowisku operatora CNC min 3 letnie.

 • Znajomość sterowań MAZATROL, FANUC lub HEIDENHAIN.

 • Umiejętność odczytania rysunku technicznego (interpretacja odchyłek kształtu , chropowatości , tolerancji ,rodzaju rzutowań).

 • Podstawowe wiadomości o narzędziach używanych w obróbce skrawaniem.

 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi.

 • Zdolności manualne.

 • Zaangażowanie i motywacja do pracy.

 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*.

*niewłaściwe skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest „Zakłady Mechaniczne Kazimieruk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Poznańska 8, 62-080 Tarnowo Podgórne, zwana dalej administratorem, tel. +48 61 868 95 04.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe podstawę przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi uzasadniony interes administratora w związku z koniecznością zweryfikowania kompetencji kandydata do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym w zakresie obejmującym dane osobowe inne niż wymienione w pkt a) i b) powyżej, przekazane w CV, formularzu, liście motywacyjnym lub w innych dokumentach, podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i/lub wykazania wykonania obowiązków. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz
  5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas:
  1. niezbędny do przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt a) – c) powyżej,
  2. do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej,
  3. w którym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek przechowywania danych przez administratora – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt d) powyżej oraz
  4. przez okres __ miesięcy od dnia wyrażenia zgody – dotyczy danych osobowych o których mowa w pkt e) powyżej.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora i którym dane te są powierzane.
 5. Względem danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do nich oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Nadto przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową zawarcia umowy o pracę.
 7. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać zrealizowane w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.